Ταξινόμηση :
Εμφάνιση :
Per Page
0 κριτικές

Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα

Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, με μέγιστη ροή
νερού 5lt/λεπτό, με 47 mm μηχανισμό, μηχανισμό ελέγχου-
καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, φίλτρο M24 με
προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής και μεταλλική ροζέτα,χρωμε.

0 κριτικές

 Μπαταρία νιπτήρα

Κωδικός προϊόντος: A7007
 
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό 25mm, εύκαμπτους σωλήνες G3/8‘‘, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.

0 κριτικές

 CONNECT AIR

Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα με ρουξούνι 225 mm
Κωδικός προϊόντος: A7009
 
Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής και μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό 28 mm, ρουξούνι με προβολή 225 mm, χρωμέ.
Απαραίτητος εξοπλισμός:
Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας νιπτήρα, με σύνδεση G1/2“ (A5948).

0 κριτικές

 CONNECT AIR

Μπαταρία νιπτήρα Grande
Κωδικός προϊόντος: A7012
 
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα GRANDE, 1 οπής, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό 25mm, εύκαμπτους σωλήνες G3/8‘‘, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix και
μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.

0 κριτικές

 CONNECT AIR

Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό ρουξούνι
Κωδικός προϊόντος: A7020
 
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, με ψηλό ρουξούνι, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, 28mm μηχανισμό, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας ξεχωριστά στη συσκευασία, εύκαμπτους σωλήνες G3/8‘‘, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, κρυφό φίλτρο ροής νερού και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.

0 κριτικές

 CONNECT AIR

Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα με ρουξούνι 185 mm
Κωδικός προϊόντος: A7029
 
Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής και μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό 28 mm, ρουξούνι με προβολή 185 mm, χρωμέ.
Απαραίτητος εξοπλισμός:
Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας νιπτήρα, με σύνδεση G1/2“ (A5948).
 

0 κριτικές

 TONIC II

Μπαταρία νιπτήρα
Κωδικός προϊόντος: A6326
 
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό 28 mm, εύκαμπτους σωλήνες G3/8‘‘, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix και
αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.

0 κριτικές

 TONIC II

Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης
Κωδικός προϊόντος: A6329
 
 
 

0 κριτικές

 TONIC II

Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό ρουξούνι
Κωδικός προϊόντος: A6332
 
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής με ψηλό ενιαίο ρουξούνι, φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής με μέγιστη ροή νερού 5lt/ λεπτό, με μηχανισμό 28 mm, εύκαμπτους σωλήνες G3/8‘‘, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix και αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.
 

0 κριτικές

 TONIC II

Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα με ρουξούνι 225 mm
Κωδικός προϊόντος: A6335
 
Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με φίλτρο με προσαρμοζόμενη κατεύθυνση ροής και μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό, με μηχανισμό 47 mm, ρουξούνι με προβολή 225 mm, μηχανισμό
ελέγχου/καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας, χρωμέ.
Απαραίτητος εξοπλισμός:
Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας νιπτήρα, με σύνδεση G1/2“, (A5948).

0 κριτικές

Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης με μέγιστη

ροή νερού 5lt/λεπτό
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης 1 οπής
με φίλτρο προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης ροής, μέγιστη ροή
νερού 5lt/ λεπτό, με μηχανισμό 28 mm, μηχανισμό ελέγχου-
καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, σύστημα
τοποθέτησης Easy-fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8“ και
μεταλλική αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.

0 κριτικές

Μπαταρία νιπτήρα με μέγιστη ροή νερού 5lt/λεπτό

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, με φίλτρο
προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης ροής, μέγιστη ροή νερού
5lt/λεπτό, 28 mm μηχανισμό, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού
της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8“,
σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, φίλτρο ροής νερού και
μεταλλική αυτόματη βαλβίδα.

0 κριτικές

Μπαταρία νιπτήρα

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, με φίλτρο
προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης ροής, 28 mm μηχανισμό,
εύκαμπτους σωλήνες G3/8“, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix,
μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας,
φίλτρο ροής νερού και μεταλλική αυτόματη βαλβίδα.

0 κριτικές

Εντοιχιζόμενη μπαταρία νιπτήρα

Εντοιχιζόμενη αναμικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό 47
mm, ρουξούνι με προβολή 204 mm, μηχανισμός
ελέγχου/καθορισμού μέγιστης θερμοκρασίας, κρυφό φίλτρο
ροής, χρωμέ.
Απαραίτητος εξοπλισμός:
Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας, με σύνδεση
G1/2’’ (A5948).
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας νιπτήρα A5948

0 κριτικές

Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό ρουξούνι

Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, με ψηλό περιστρεφόμενο
ρουξούνι (120° γωνία περιστροφής) προβολής 145 mm, με 40
mm μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-
καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες
G3/8“, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix και φίλτρο ροής νερού,
χρωμέ.
Απαραίτητος εξοπλισμός:
Βαλβίδα τύπου Click-Clack (S8803).
Βαλβίδα συνεχούς ροής (S8734).

Σελίδα 1 από 5

Πολιτική Cookies ιστότοπου www.verykokos.gr

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.

Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο www.verykokos.gr;

Η ιστοσελίδα www.verykokos.gr χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως της λειτουργίας τους:
    Απολύτως απαραίτητα / Βασικά Cookies.
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως είναι η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, η χρήση του καλαθιού αγορών και των αγαπημένων προϊόντων. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την ασφάλεια της περιήγησης και της αλληλεπίδρασής σας με τον ιστότοπο, όπως και για την προστασία του www.verykokos.gr έναντι των κυβερνοεπιθέσεων. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.
    Cookies Λειτουργικότητας.
Τα cookies λειτουργικότητας βοηθούν τον διαδικτυακό τόπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή σας. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.
    Cookies Διαχείρισης κίνησης.
Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies διαχείρισης της κίνησης για να εντοπίζουμε τεχνικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περιήγησή σας. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν τα cookies αυτά, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα, και βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τον διαδικτυακό τόπο μας. Έτσι, ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις προσωπικές σας ανάγκες. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών, με εξαίρεση τα Βασικά Cookies, τα Cookies Λειτουργικότητας και τα Cookies Διαχείρισης κίνησης για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.
Μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές κάνοντας κλικ εδώ
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε από τον browser σας βρίσκοντας πληροφορίες ΕΔΩ. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.
 Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου ΕΔΩ.
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-aboutcookies και http://www.allaboutcookies.org/.
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, παρακαλούμε κάντε κλικ ΕΔΩ

Μπορείτε να τα cookies τα οποία θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας: