Ταξινόμηση :
Εμφάνιση :
Per Page
0 κριτικές

Άρια 2.12x1.60
Μπανιέρα μεγάλων διαστάσεων μοντέρνου design
με minimal γραμμές υψηλήs αισθητικήs.
Σε διάφορα χρώματα γρανίτη και σε λευκό, για
απόλυτη χαλάρωση με τα συστήματα των υδρο-
μασάζ - αερομασάζ της χρωματοθεραπείαs και
οζονοθεραπείαs. Δυνατότητα εφαρμογήs μπα-
ταριών με καταρράκτη. Διατίθεται με ποδιές σε
χρώματα ξύλου.
Χωρητικότητα Capacity 600 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 12-20

0 κριτικές

Μάρα 1.85x1.30
Μπανιέρα μεγάλων διαστάσεων και μεγάλου βά-
θους. Ειδικά κατασκευασμένη για σπά σε χρώμα
λευκό. Άψογη χαλάρωση με 31 συνολικά εξόδoυs
υδρομασάζ και αερομασάζ με 2 καθίσματα και
μια ανατομική θέση για έναν ξαπλωμένο. Εφαρ-
μογή 12 διαφορετικών χρωμάτων φωτισμού. Δια-
τίθεται με ποδιές σε χρώματα ξύλου .Θέσειs καθη-
μένων 3-4 άτομα.
Χωρητικότητα Capacity 850 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 17
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 14

0 κριτικές

Μπεατρίs 1.90x0.90
Άψογη αισθητική μοντέρνο design, με στρογγυλέs
γραμμές και μαξιλαράκια δεξιά και αριστερά. Δι-
ατίθεται σε χρώμα λευκό, μαρμαριζέ μπλε, μαρμα-
ριζέ γκρι, ειδικό για τις υπεριώδεις ακτίνες του
Ήλιου. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs, με δυνατό-
τητα εφαρμογή υδρομασάζ - αερομασάζ και δια-
φόρων άλλων αξεσουάρ, όπως φωτισμόs, χειρολα-
βές μαξιλάρια. Για 2 άτομα .
Χωρητικότητα Capacity 200 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 10-16

0 κριτικές

Άρτεμις 1.80x0.90
Μπανιέρα κλασσικού design, με στρογγυλέs και
λιτές γραμμές παράλληλα. Διατίθεται με ποδιές
ακρυλικέs, με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ
-αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ, όπως
φωτισμόs, χειρολαβές μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 232 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 10-12

0 κριτικές

Μελίσσα 1.80x0.80
Κομψέs και επιβλητικές γραμμές για όλουs τους
χώρουs, σε χρώμα λευκό. Διατίθεται με ποδιές
ακρυλικέs και σε χρώματα ξύλου, με δυνατότητα
εφαρμογήs υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφό-
ρων άλλων αξεσουάρ όπως φωτισμόs, χειρολα-
βές, μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 145 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 10-12

0 κριτικές

Μυρτώ 1.80x0.80
Μπανιέρα μοντέρνου design με αυστηρά
τετράγωνεs γραμμές και αρκετό βάθος σε χρώματα
γρανίτη. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs, και σε
χρώματα ξύλου ,με δυνατότητα εφαρμογήs υδρο-
μασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξε-
σουάρ όπως φωτισμόs, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 185 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 10-12

0 κριτικές

Σιμόνα 1.75x0.78
Υψηλό design με τετράγωνεs γραμμές για όλα τα
μπάνια. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs και σε
χρώματα ξύλου, με δυνατότητα εφαρμογήs υδρο-
μασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξε-
σουάρ, όπως φωτισμόs, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Στην φωτογράφιση συνοδεύεται από τετράγωνα
τζετ και τετράγωνο χειριστήριο υδρομασάζ.
Χωρητικότητα Capacity 140 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 10-12

0 κριτικές

Δανάη 1.70X0.80
Design με τετράγωνεs γραμμές και κυματοειδή
σχήματα. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs και σε
χρώματα ξύλου, με δυνατότητα εφαρμογήs υδρο-
μασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξε-
σουάρ, όπως φωτισμόs, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Στην φωτογράφιση συνοδεύεται από τετράγωνα
τζετ και τετράγωνο χειριστήριο υδρομασάζ.
Χωρητικότητα Capacity 240 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 10-12

0 κριτικές

Ήρα 1.70X0.80
Απλό αλλά και σύγχρονο Design με τετράγωνεs
γραμμές και κυματοειδή σχέδια για όλα τα μπάνι-
α. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs και σε χρώματα
ξύλου, με δυνατότητα εφαρμογήs υδρομασάζ –
αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ, όπως
φωτισμόs, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 183 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 10-12

0 κριτικές

Ηλέκτρα 1.70x0.85
Μπανιέρα κλασικού στυλ για μπάνια rustic. Δια-
τίθεται με ποδιές ακρυλικέs. Δυνατότητα
εφαρμογήs υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφό-
ρων άλλων αξεσουάρ όπως φωτισμόs, χειρολαβές,
μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 185 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 10-12

0 κριτικές

Ελβίρα 1.70X0.85
Υψηλό design με ιδιαίτερες γραμμές για όλα τα
μπάνια. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικέs και σε
χρώματα ξύλου, με δυνατότητα εφαρμογήs υδρο-
μασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξε-
σουάρ, όπως φωτισμόs, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 184 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 10-12

0 κριτικές

Έμιλυ 1.50x0.82
Μπανιέρα ιδιαίτερου στυλ για όλα τα μπάνια Δια-
τίθεται με ποδιές ακρυλικέs.Δυνατότητα εφαρμογήs
υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξε-
σουάρ όπως φωτισμόs, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 184 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 10-12

0 κριτικές

Αφροδίτη 1.70x0.75
Μια μπανιέρα διαχρονικού στυλ για όλα τα μπά-
νια. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικές και σε χρώμα-
τα ξύλου με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ–
αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως ,
φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 168 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Ηydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 10-12

0 κριτικές

Ίριs 1.70x0.70
Τετράγωνο design με αυστηρά τετράγωνες γραμ-
μές και μικρά περιθώρια στην πάνω πλευρά της.
Διατίθεται με ποδιές ακρυλικές και σε χρώματα
ξύλου με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ – αε-
ρομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως
φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 130 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 10-12

0 κριτικές

Δάφνη 1.70-1.60-1.50x0.70
Κομψές γραμμές , στρογγυλεμένες καμπύλες. Δι-
ατίθεται με ποδιές ακρυλικές και σε χρώματα ξύ-
λου με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ – αε-
ρομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ όπως
φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια.
Χωρητικότητα Capacity 175-155-135 lt
Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14
Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 10-12

Σελίδα 1 από 2

Πολιτική Cookies ιστότοπου www.verykokos.gr

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.

Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο www.verykokos.gr;

Η ιστοσελίδα www.verykokos.gr χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως της λειτουργίας τους:
    Απολύτως απαραίτητα / Βασικά Cookies.
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως είναι η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, η χρήση του καλαθιού αγορών και των αγαπημένων προϊόντων. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την ασφάλεια της περιήγησης και της αλληλεπίδρασής σας με τον ιστότοπο, όπως και για την προστασία του www.verykokos.gr έναντι των κυβερνοεπιθέσεων. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.
    Cookies Λειτουργικότητας.
Τα cookies λειτουργικότητας βοηθούν τον διαδικτυακό τόπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή σας. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.
    Cookies Διαχείρισης κίνησης.
Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies διαχείρισης της κίνησης για να εντοπίζουμε τεχνικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περιήγησή σας. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν τα cookies αυτά, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα, και βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τον διαδικτυακό τόπο μας. Έτσι, ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις προσωπικές σας ανάγκες. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών, με εξαίρεση τα Βασικά Cookies, τα Cookies Λειτουργικότητας και τα Cookies Διαχείρισης κίνησης για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.
Μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές κάνοντας κλικ εδώ
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε από τον browser σας βρίσκοντας πληροφορίες ΕΔΩ. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.
 Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου ΕΔΩ.
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-aboutcookies και http://www.allaboutcookies.org/.
 

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, παρακαλούμε κάντε κλικ ΕΔΩ

Μπορείτε να επιλέξετε τα cookies τα οποία θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας: